Европейско първенство 19 - Европейско първенство 19