Европейско първенство (19) - Европейско първенство (19)