Поискаха оставките на всички в БФС

21:14
Поискаха оставките на всички в БФС
Мениджърът Георги Градев изпрати ново писмо до Българския футболен съюз, в което поиска оставките на всички в централата.

В обръщението си към футболния съюз юридическият консултант отбелязва несъответствията в Устава на БФС и Правилника, касаещ лицензирането на дейността на агенти на играчи. Ето и пълния текст на писмото:

"Легитимност и юрисдикция на Комисията за лицензиране и за дейността на агентите на играчи. Уважаеми г-н Попов, Искам да Ви обърна внимание на крещящите противоречия между Устава на БФС (изд. 2005 и 2009) и Правилника на БФС за лицензиране и за дейността на агентите на играчи (Правилник), в сила от 23.09.2008 г., относно съществуването и правомощията на така-наречената Комисия за лицензиране и за дейността на агентите на играчи (Комисия). Правилник (изд. 23.09.2008). Чл. 40. (1) Спорове във връзка с дейността на Агентите на играчи на територията на България, се решават от: а) първа инстанция - Комисията за агенти на играчи към БФС; б) втора инстанция – Арбитражния съд при БФС. Устав на БФС (изд. 2005). Уставът на БФС, издание 2005 г., е единственият валиден устав по отношение на агентите на играчи, лицензирани от БФС към днешна дата, тъй като агентите на играчи не са членове на БФС (т.е. агентите са трети страни) и докато Уставът на БФС, издание 2009 г., не бъде регистриран в СГС той не поражда правна сила спрямо агентите на играчи. Според Устава на БФС (изд. 2005), Комисията не съществува като постоянна комисия на БФС (виж чл. 49.(1))! Чл.75.(1) Споровете между членове на съюза, футболисти, треньори, други длъжностни лица и агенти на футболисти, произтичащи от взаимоотношенията им в системата на БФС, които не са включени в изключителната компетентност на Дисциплинарната и Апелативната комисии съгласно чл. 72 и 73, се разглеждат от Арбитражния съд при БФС. Устав на БФС (изд. 2009) - Дори и да приемем, че Уставът на БФС (изд. 2009) е приложим, quod non: Чл. 63.(1) Комисията издава лиценз на агент на играч или отнема издаден лиценз. Комисията упражнява контрол върху дейността на агентите на играчи и налага санкции на агентите на играчи, на играчи или клубове за допуснати нарушения. Чл.75.(1) Споровете между членове на съюза, футболисти, треньори, съдии, длъжностни, служебни и други медицински лица и агенти на футболисти, произтичащи от взаимоотношенията им в системата на БФС, които не са включени в изключителната компетентност на Дисциплинарната и Апелативната комисии, на Лицензионната комисия и Апелативната комисия по лицензирането се разглеждат и решават от Арбитражния съд при БФС. Заключение: 1.Комисията може единствено и само да санкционира агентите на играчи, играчи или клубове за допуснати нарушения, но не може да разглежда възникнали спорове между тях – това право принадлежи изключително на АСБФС. Следователно, чл. 40.1.а от Правилника противоречи на Устава на БФС (изд. 2005 и 2009) и е недействителен. Комисията не е арбитражен орган! 2.От друга страна, чл. 63.(1), второто изречение, от Устава на БФС (изд. 2009) е в крещящо противоречие с друг член от Устава на БФС (изд. 2009): Чл. 70.(3) Дисциплинарната комисия налага наказанията, предвидени в устава, на ФК-членове, футболисти, треньори, служебни или длъжностни лица и агенти на футболисти, в случаите и по реда, определени в Дисциплинарния правилник. (чл. 72.(3) от Устава, изд. 2005). Излиза, че в БФС има два различни органа, които могат да налагат санкции на агентите на играчите – Комисията и Дисциплинарната комисия!? Комисията не е дисциплинарен орган! Тези недомислия и несъответствия в Устава на БФС и Правилника са поредното доказателство за неспособността на сегашното ръководство на БФС да управлява БФС. Затова, апелирам незабавно да си подадете оставките всички в БФС и да започнете организация на редовен Конгрес на БФС през м. октомври 2009 г., преди да Ви е изтекъл мандата регистриран в СГС (т.е. на 21.10.2009 г.). П.П. Между другото, не разбирам на какво основание се налагат квоти за чужденци за сезон 2009/10, когато БФС все още няма одобрени и публикувани нормативни документи за този сезон?"

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител!

Регистрация

Коментари

Elsho
18.07.2009 03:31

тъкмо го бехме позабравили тоя и ей го е пак е налиния *smile*